Tháng Bảy 1, 2021
CẬP NHẬT LỊCH BAY QUỐC TẾ THÁNG 07/2021
BỔ SUNG CHUYẾN BAY: 𝐇𝐀 𝐍𝐎𝐈 – 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐊𝐅𝐔𝐑𝐓 𝟎𝟖/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟏 – 𝐕𝐍𝟓𝟎𝟑𝟕 – 𝟎𝟓:𝟓𝟓 – 𝟏𝟑:𝟎𝟎 𝐇𝐀𝐍𝐎𝐈 – 𝐁𝐀𝐍𝐆𝐊𝐎𝐊 𝟏𝟐/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟏...