VNA THỰC HIỆN AN TOÀN CHUYẾN BAY CHỞ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HỖ TRỢ LÀO

VNA vừa hoàn thành chuyến bay vận chuyển vật tư, thiết bị y tế do Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào ứng phó với dịch Covid-19. Chuyến bay mang số hiệu VN921, được khai thác bằng một trong những tàu bay lớn nhất của.