BẮT BUỘC TEST COVID ĐỐI VỚI HÀNH KHÁCH ĐẾN ĐAN MẠCH

Kể từ 17/01/2021, tất cả hành khách đến Đan Mạch phải có chứng nhận âm tính với Covid-19 không quá 24 giờ trước khi lên chuyến bay. Điều này có nghĩa là, đối với hành khách khởi hành từ TP Hồ Chí Minh / Hà Nội (SGN/HAN): mẫu phải được lấy vào buổi chiều của.