CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ COVID-19 CỦA BAMBOO AIRWAYS

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIAI ĐOẠN DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI ĐÀ NẴNG (LẦN 3) Trước những diễn biến mới của dịch Covid-19 trong những ngày gần đây, để đảm bảo quyền lợi của các hành khách, Bamboo Airways tiếp tục sửa đổi chính sách hỗ trợ khách hàng giai đoạn dịch.